Wizyta fizjoterapeutyczna

PIERWSZA WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Wizyta fizjoterapeutyczna, na której ustalany jest program terapii. Podczas spotkania wykonywana jest diagnostyka funkcjonalna, która obejmuje wywiad, ocenę postawy, lokalizację dolegliwości oraz wykonanie niezbędnych testów funkcjonalnych.

Na tej podstawie ustala się metody leczenia oraz dokładnie określa ewentualne przeciwwskazania.
Przygotowując się do wizyty należy pamiętać o dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia (zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań, wypisy ze szpitala).

KOLEJNA WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA
W trakcie wizyty realizowany jest program usprawniania, ustalony na podstawie informacji uzyskanych na pierwszej wizycie, zweryfikowany o bieżące informacje, jak np.: reakcje pacjenta na zastosowane procedury rehabilitacyjne, aktualny stan zdrowia i samopoczucie pacjenta.

 

Wspieramy naszych pacjentów swoim doświadczeniem i zaangażowaniem